Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Kamerový systém Mesta Sereď

Mesto Sereď v roku 2012 dokončilo rozšírenie mestského kamerového systému, kde do mesta pribudlo nových 15 kamier. Celkové rozšírenie kamerového systému sa realizovalo v rámci poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Trnava, z ktorých bolo pre Mesto Sereď  schválených  32.000,-€  a  mesto dofinancovalo k projektu ďalších 18.000,-€.

V súčasnosti je v mestskom kamerovom systéme pripojených celkovo 57 kamier, z ktorých je 18 otočných kamier a ostatnú sú statické kamery.  

K rozšíreniu kamerového systému prišlo na týchto uliciach:

-          Ku campingu (za raketou)

-          Garbiarska - Novomestská

-          Mestský park – kaštieľ

-          Trnavská – cintorín

-          Komenského – kruhový objazd

-          Šulekovská – garáže

-          Šulekovská – kruhový objazd

-          Parková

-          Železničná – Hviezdoslavová  2x

-          A. Hlinku – detský domov

-          Kukučínova – Meander

-          Amfiteáter – 3x

Realizácia kamerového systému bola v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta spolu so zrealizovaným projektom chránenej dielne, pri ktorom bolo možné prijať na pracovnú pozíciu operátora kamerového systému 8 občanov so zdravotným postihnutím.

Novoprijatí zamestnanci sa budú po dvojiciach striedať pri monitorovaní verejných priestranstiev a tým sa docieli, že kamerový systém bude 24 hod. sledovaný, prispeje k väčšej bezpečnosti obyvateľov a  môže napomôcť pri zistení rôznych protiprávnych konaní. 

Samozrejme, že týmto vyzývame aj občanov, aby boli nápomocní pri odhaľovaní a nahlasovaní zistených a spozorovaných protiprávnych konaní. Umiestnenie kamery v priestore ešte neznamená, že kamera všetko zachytí, preto ak niekto niečo spozoruje je potrebné, aby skutočnosť oznámil na mestskú políciu na tel. číslo  159, 0903 434 768 alebo 7892541. Len pri takejto spolupráci môžeme docieliť, že využitie kamery bude ešte viac účinnejšie.