Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Vybrané udalosti z činnosti MsP

Hliadka MsP na základe oznámenia občana zadržala 22-ročného mladíka, ktorý sa pokúsil z areálu základnej umeleckej školy odcudziť dva balíky lepenky, ktoré mala firma umiestnené na streche budovy z dôvodu opravy strechy. Zadržaný vrátil odcudzený materiál na miesto a zaplatil blokovú pokutu. 

Kamerovým systémom bolo zachytené, ako neznáma žena na parkovisku pri Bille vyhodila z osobného vozidla umelohmotnú fľašu. Objasňovaním bol zistený majiteľ vozidla a následne aj priestupkyňa bola riešená v blokovom konaní.

Hliadky MsP za posledné obdobie pomocou kamerového systému ako aj vlastnou činnosťou zistili a zaevidovali celkovo 22 priestupkov znečistenia verejného priestranstva tým, že osoby po dofajčení cigarety odhodili ohorok cigarety na zem. Za znečistenie verejného priestranstva boli im uložené blokové pokuty.

Taktiež kamerovým systémom bolo zadokumentovaných 20 priestupkov osôb, ktoré nerešpektovali zákaz fajčenia na autobusových nástupištiach. Priestupcovia boli riešení v blokovom konaní.

Dňa 9.4.2013 bol kamerovým systémom zistený priestupok „neodstránený exkrement od psa“. Hliadka mužovi  venčiaceho psa uložila blokovú pokutu.

V čase 02,30 hod. bola kamerovým systémom pozorovaná partia mladíkov, z ktorých jeden odhodil plechovku na zem a snažil sa hádzať neznámy predmet do presklenej vitríny.

Pred príchodom hliadky sa 18-ročný mladík ešte snažil schovať pod schodmi. Hliadka menovanému uložila blokovú pokutu. Druhému mládencovi z partie nestačila skúsenosť svojho kamaráta a aj ten začal znečisťovať verejné priestranstvo. Taktiež bol riešený v blokovom konaní.

Dňa 2.4.2013 bolo kamerovým systémom spozorované venčenie troch psov na Komenského ul.. Nakoľko osoba venčiaca psov opakovane neodstránila po psoch exkrementy bola jej uložená bloková pokuta.

Dňa 3.4.2013 bola hliadka MsP riaditeľkou MŠ Komenského upozornená na krádež smetnej nádoby, ktorú im neznámy páchateľ odcudzil spred budovy MŠ.  Smetná nádoba bola odcudzená aj napriek nápisu na nej „ MŠ-nekradnite“. Dňa 17.4. opätovne oznámila riaditeľka MŠ, že nádoba bola spozorovaná na ul.8.mája pred domom našich spoluobčanov.  Školník z MŠ nádobu odviezol späť do škôlky a hliadka MsP podozrivého z krádeže rieši v priestupkovom konaní.

Vo večerných hodinách v čase 23.58 hod. bolo kamerovým systémom na Nám.slobody na zastávkach SAD zaznamenané, ako neznámy mladý spoluobčan zapaľuje obsah v dvoch kameninových smetných nádobách. Po zapálení odišiel smerom na ul. Novomestská. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka MsP, ktorá 17-ročného mladíka začala naháňať. Zadržanému bola na mieste uložená bloková pokuta. Následne hliadka oheň v nádobách uhasila.

Spor v rodine hliadka MsP urovnávala 16.4., kedy otec v podnapitom stave fyzicky opakovane napádal svoju dcéru. Za schválnosti a hrubé spávanie bola útočníkovi uložená bloková pokuta.

V 1.štvrťroku hliadky MsP zistili celkovo 497 priestupkov na úseku dopravy a 97 priestupkov na úseku verejného poriadku. Pri dopravných priestupkoch sa zväčša jednalo o nerešpektovanie dopravných značení parkovanie v zóne zákazu státia, zákaz zastavenia, parkovanie na chodníkoch a verejnej zeleni.

V čase 20.59 hod. bolo spozorované na kamerovom systéme pri križovatke ulíc Fándlyho a Cukrovarská ako jeden zo skupinky mládencov vyhodil z kameninového smetného koša vnútornú plechovú nádobu s odpadom na trávnik. Vyslaná hliadka MsP zistila, že skutku sa dopustil 15-ročný Andrej, ktorý odpad musel upratať, hliadkou bol odvezený domov a odovzdaný rodičom. Za konanie mu bola uložená bloková pokuta.

V čase 23.23 hod. obdržala MsP telefonický oznam od občana, že po Vážskej ulici ide skupina 5 mladíkov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu a robia krik, pričom ich susede pomočili bránu.

Hliadka v blízkosti hrádze spozorovala viacero prázdnych fliaš od alkoholu a asi 50m odtiaľ na zemi ležal mladík, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Osoba bola prevezená na útvar MsP, kde bolo zistené, že sa jedná o 15-ročného chlapca. Menovaný nebol zranený a nepotreboval ošetrenie. U chlapca bola vykonaná orientačná dychová skúška s výsledkom 1,84 promile! Keďže sa jednalo o mladistvú osobu boli vo veci telef. kontaktovaní rodičia , ktorí ale boli buď mimo mesta alebo nezastihnuteľní. Nakoľko nebolo možné chlapca nikam umiestniť, bol umiestnený v budove MsP, odkiaľ si ho ráno vyzdvihla matka. Keďže sa jednalo o mladistvú osobu bolo vo veci spísané oznámenie na mesto a rodičov bude mesto riešiť v správnom konaní v zmysle zákona č.219/2006 o ochrane pred alkoholizmom.

                                                                       Mestská polícia Sereď