Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Výber z hlásenia hliadok MsP

Kamerovým systémom bola na svetelnej križovatke pozorovaná skupina mladíkov, ktorí postávali pred miestnym podnikom a zjavne v podnapitom stave odhadzovali na cestu a chodník dopité prázdne plechovky. Dvom zo skupiny hliadka za znečisťovanie verej.priestranstva uložila blokové pokuty.

Ďalší 4 páni o 5.hodine ráno prechádzali cez zastávky SAD, pričom jeden z nich vybral fľašu zo smetného koša a hodil ju smerom na výklad jednej z prevádzok. Ďalší z nich pri predajni Orange vybral neznámy predmet z koša a snažil sa ho vyhodiť na svetelnú reklamu predajne Orange, čo sa mu aj podarilo. Hliadka zistila, že sa jedná o 28 a 22 ročných občanov mesta, ktorým boli uložené blokové pokuty.

Na základe prijatého oznamu od občana z ul.8.mája hliadka uložila blokovú pokutu občanovi, ktorý hlasnou hudbou rušil nočný kľud v danej lokalite.

Počas hodových slávností v Hornom Čepeni hliadka zistila 3 priestupky na úseku podnikania, kde predajcom chýbalo povolenie na predaj. Za porušenia im boli uložené blokové pokuty.  

Kamerovým systémom bola zistená občianka, ktorá z priestranstva neodstránila exkrement po svojom psovi.  Hliadka vec doriešila uložením blokovej pokuty.

Predaj parfémov a otravovanie pacientov bolo oznámené z polikliniky, kde hliadka zistila nepovolený predaj a dotyčnej osobe bola uložená bloková pokuta.

Sedenie na operadle lavičky s vyloženými nohami na sedacej časti vyprovokovalo 40-ročného občana mesta, ktorý fyzicky napadol 14-ročného chlapca, ktorý takýmto spôsobom čakal na autobus. Chlapec bol chytení pod krk, kopnutý do nohy a pri páde na zem bol ešte kopnutý aj na zemi. Konanie útočníka rieši polícia.

Riaditeľ ZŠ J.Fándlyho nahlásil na MsP, že prichytil zlodeja, ktorý im z areálu školy odcudzil 2 liatinové poklopy. Hliadka zistila, že 49-ročný občan zo Senice si chcel takýmto spôsobom privyrobiť. Menovanému bola uložená bloková pokuta.

Predaj holiaceho strojčeka bez povolenia bol zaznamenaný kamerovým systémom pred obch.domom Lídl. Občan Zlatých Moraviec chodil od auta k autu a snažil sa predaj tovar. Hliadka menovanému uložila blokovú pokutu 33,-€.

Na Nám.slobody v novom parku pri detskom ihrisku bolo kamerovým systémom zaznamenané znečistenie verejného priestranstva tým, že žena po dopití fľaše odhodila túto plastovú fľašu do trávy. Hliadka jej uložila blokovú pokutu.

Pomocou kamerového systému sa hliadkam MsP za posledné obdobie podarilo zaevidovať celkovo 9 priestupkov znečistenia verejného priestranstva tým, že osoby po dofajčení cigarety odhodili ohorok cigarety na zem. Zväčša sa jednalo o znečisťovanie priestranstva na Námestí slobody v novom parku a na zastávke SAD. Kamerovým systémom boli v mesiacoch august-september zadokumentovaní 7 priestupcovia, ktorí nerešpektovali zákaz fajčenia na zastávke SAD.