Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Zrealizované projektyV roku 2012 realizovala MsP Sereď na území mesta Sereď projekt:

Bližšie k Vám - projekt v oblasti prevencie kriminality

Predkladaný projekt je voľným pokračovaním projektu „Bližšie k občanom“ realizovaný v období mesiacov apríl – december  v roku 2011, ktorý sa zameriava na vytvorenie nových programov a pokračovanie systému kriminálnej prevencie pre občanov mesta Sereď. Projekt „Bližšie k Vám“ stojí na niekoľkých pilieroch aktivít.

Zameriava sa na:
a) vytvorenie brožúry „Poznaj mestskú políciu“, ktorá poslúži občanom mesta Sereď, za pomoci pomocníkov mestskej polície. Brožúra bude voľne dostupná na stránke MsP Sereď spolu s rôznymi poučnými a tematickými materiálmi,
b) realizáciu nových aktivít a programov pre rôzne cieľové skupiny, od najmenších až po seniorov.   

Prevažná časť aktivít je vykonávaná vo forme besied, prednášok, prevenčných školských programov, voľno-časových programov a priamej práce s cieľovými skupinami. Projektom sledujeme zvýšenie dôvery obyvateľov k mestskej polícii, vytvorenie fungujúceho systému zapojenia mestskej komunity do obecných vecí verejného poriadku a bezpečnosti na území mesta Sereď a preventívne pôsobenie na širokú verejnosť, na príčiny a podmienky kriminality a sociálno-patologických javov.

Projekt "Bližšie k Vám" je
financovaný z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR.

V roku 2011 realizovala MsP Sereď na území mesta Sereď projekty:


Bližšie k občanom - projekt v oblasti prevencie kriminality
Predkladaný projekt je dlhodobým projektom, ktorý sa zameriava na vytvorenie a implementovanie systému kriminálnej prevencie pre občanov mesta Sereď. Realizácia projektu stála na niekoľkých pilieroch aktivít. V snahe postaviť základy systematickej kriminálnej prevencie na území mesta Sereď a zapojiť občiansku komunitu do kriminálnej prevencie na území mesta, sa projekt zameriaval na:

a) vytvorenie informačného systému, ako dôležitého informačného zdroja a komunikačného kanála medzi mestskou políciou a občanmi mesta,
b) realizáciu preventívnych aktivít a programov pre občanov mesta v rôznych cieľových skupinách, od najmenších občanov až po seniorov.

Prevažná časť aktivít sa viaže na prevenciu viktimácie a bola vykonávaná vo forme besied, prednášok, prevenčných školských programov, voľnočasových programov a priamej práce s cieľovými skupinami. Z dlhodobého hľadiska realizáciou projektu sledujeme preventívne pôsobenie na širokú verejnosť, na príčiny a podmienky kriminality a sociálnopatologických javov, zvýšenie dôvery obyvateľov k mestskej polícii a vytvorenie fungujúceho systému zapojenia mestskej komunity do obecných vecí verejného poriadku a bezpečnosti v meste.


Projekt "Bližšie k občanom" bol
financovaný z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR.


Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď - Grantový program nadácie Orange

Projekt zameraný v prospech cieľovej skupiny seniorov mesta Sereď, predovšetkým formou vzdelávacích preventívnych aktivít (prednášok, diskusných fór, besied) a priamym zapojením seniorov do aktivít v prospech občianskej komunity.  Projekt chce facilitovať využitie potenciálu seniorov a podnietiť ich angažovanosť priamym výkonom aktivít v prospech lokálnej občianskej komunity, konkrétne do dohľadu nad bezpečným prechodom detí cez priechody pre chodcov v blízkosti školských zariadení počas školských dní v ranných hodinách.

Týmito dvomi hlavnými formami smeruje k posilneniu pocitu sebaúčinnosti vo vzťahu k potenciálne ohrozujúcim situáciám seniorov, pocitu sebarealizácie, užitočnosti, zmyslu a kvality života.

«
Späť na Prevenciu